Race Condition plus LFI dla serwerów Windows i PHP

Race Condition plus LFI dla serwerów Windows i PHP Zacznijmy od początku, atak Race Condition polega na wykonaniu złośliwej akcji przed warunkiem sprawdzającym jej poprawność (np. pod kątem bezpieczeństwa). Załóżmy, że istnieje aplikacja bankowa, która pozwala na wykonanie przelewu. Ustalmy, że posiadamy na koncie 1000 PLN, wykonując pojedynczy przelew na taką kwotę, kolejny nie powinien się […]

PHP Shell Bypass

PHP Shell Bypass Testując bezpieczeństwo aplikacji internetowych, często udaje się uzyskać dostęp do kodu PHP (PHP Code Injection/PHP Object Injection). Audytor zazwyczaj powinien wtedy spróbować eskalować w celu uzyskania uprawnień do wywołania komend systemowych. W tym celu najprostszym rozwiązaniem może być użycie polecenia: exec(’pwd’); Komenda pwd ma tylko ujawnić aktualną ścieżkę (demo). Jeżeli środowisko jest […]